Hur begär jag ett uttag?

Se till att ditt Tierra500-konto är fullständigt verifierat innan du begär ett uttag. Verifiering av ditt konto innebär att du måste lämna in bevis på identitet och bevis på att du är bosatt i landet. När du har verifierat en gång behöver du inte göra det igen. Vi rekommenderar att du verifierar ditt konto efter registrering för att säkerställa att du inte blir försenad under uttagsprocessen. När du har verifierat ditt Tierra500-konto fyller du i formuläret för begäran om uttag som finns i kontomedlemsområdet och skickar in det. Uttagsbegäran skickas omedelbart och vi kommer att behandla den i enlighet med detta.